Edic_Banner_1 Edic_Banner_2

Europe Direct Information Centre – Victoria Gozo’ qieghed jorganizza seminar dwar  l-ikel organiku u l-genwinita tal-ikel. Ghal dan is-seminar gew mistiedna kelliema esperti fuq dan il-qasam mill-‘Malta Organic Agriculture Movement’ (MOAM)

Is-seminar ser  isir nhar il-Hamis, 15 ta’ Settembru 2016 mid-09.30 h sal -11.30 h fil-Headquarters ta’ li-Scouts li jinsab fi Triq Santa Dminka, Rabat, Ghawdex.

Dwar dan is-suggett ser ikellmuna:

Mario Salerno, President tal-MOAM dwar il-Princiji tal-Biedja Organika u l-Genwinita tal-Ikel

Joe Sciberras, dwar il-Hidmiet Agrikoli Organici

John Gauci, Segretarju Generali tal-MOAM dwar il-Valur tal-Frott u l-Hxejjex Organici u Dieta Meditterranja.

Wara ssir diskussjoni ma dawk prezenti,  nduqu tipi ta’ prodotti organici gentilment moghtija mis-Sur Charlie Galea tal- hanut ‘Naturali’ u nispiccaw bi ftit refreshments.

Kull min jattendi se jinghata xi publikazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea u anke xi oggetti promozzjonali.

Dwak interessati biex jattendu ghal dan is-seminar, gentilment nitlobkom biex tikkunfermaw il-prezenza taghkom billi tibghatu email fuq This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jew iccemplu l-ufficcju fuq 21563389 mit-Tnejn sal-Gimgha mit-08.00 h sal-12.00 h.